Vår vision

Att erbjuda företag en möjlighet att nå nya målgrupper på en helt ny annonsmarknad hos helt nya medier med ett professionellt tillvägagångssätt till en helt ny prisklass.

Nyckeln till att nå framgång med försäljning är att lyssna på kundens behov och verkligen tillfredsställa dessa.

Arne Weinz

Styrelseordförande 

Arne Weinz är i grunden utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi. Han har 20 års VD-erfarenhet och har framgångsrikt drivit många tidigare bolag, bland annat har han grundat företagen Datasvar och GoExcellent. Weinz har lång erfarenhet av att jobba med kunder och vet att framgången ligger i hur nöjd kunden blir. 

Att det finns en marknad för annonsering vet jag eftersom att jag dagligen jobbar inom denna typ av media.

Sanna Hill

Styrelseledamot

Sanna är vice chefredaktör för tidningen Nya Tider som har statligt presstöd och hon är även ansvarig utgivare för Exakt24. Sanna har genom sitt arbete med fria medier en lång erfarenhet inom media och journalistik. Hon har även lång erfarenhet inom grafik och vad som fungerar bra och som får genomslag för tittaren. Av denna erfarenhet vet Sanna att en nyckel till att slå igenom är vad kunden får för intryck av hemsidan och den grafiska profilen som företaget har. 

Carl Lundström

För att lyckas så måste du ha modet att satsa, kunskapen att satsa på rätt och ett bra team som jobbar med dig mot målet.

Carl Lundström

Styrelsesuppleant

Carl har lång erfarenhet av företagande där han grundat, drivit och finansierat flera företag där många av dem blivit mycket framgångsrika. Med över 30 års egen erfarenhet av företagande så kan Carl se vilken versamhet som är värd att satsa på men framförallt så vet han vad företag behöver och det vill vi ge våra kunder. 

Vi måste nyttja den potential som finns i alternativmedias trafik så att både företag och medierna kan vinna på det.

Tor-Björn Änglasjö

VD

Tor-Björn har god erfarenhet av att administrera och organisera verksamheter. Han har tidigare jobbat med försäljning inom telemarketing och vet därigenom att det bara går att sälja långsiktigt om kunden är nöjd innan, under och efter försäljningen.

E-post: tor-bjorn.anglasjo(@)m4f.se 

Nummer: 073-935 98 47

Morgondagens marknadsföring

De fria medierna växer och etablerar sig starkare för varje dag som går samtidigt som de gamla medierna stagnerar, förlorar tittare och går med förlust. Att annonsera hos oss är att vara med och ta sin plats hos morgondagens medier.